Nieuws

Voortgang Ondernemersfonds Spoorlanden-Zendijk

Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad van Kampen een reclamebelastingverordening vastgesteld voor de invoering van een ondernemersfonds op onder andere bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk. De reclamebelastingverordening treedt formeel per 1 januari 2022 in werking. In afstemming met de gemeente Kampen en de IC Kampen informeren we u over wat dit voor u betekent.

Als ondernemer kunt u invloed uitoefenen op het ondernemersfonds. Hiervoor wordt een organisatiestructuur opgezet, gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  1. De Industriële Club (IC) Kampen is de ondernemersvereniging voor alle bedrijven in de gemeente Kampen, dus ook voor de bedrijven op Spoorlanden-Zendijk. 
  2. Voor het ondernemersfonds voor Spoorlanden-Zendijk wordt een aparte stichting met bijbehorende statuten opgericht. Deze nieuwe stichting gaat zich bezighouden met het beheer van het ondernemersfonds. 
  3. Om de betrokkenheid van u en de overige ondernemers op Spoorlanden-Zendijk te borgen, wordt statutair geregeld dat het bestuur van de stichting wordt voorgedragen uit de IC Kampen. Als ondernemers die reclamebelasting gaan betalen kunt u kosteloos lid worden van de IC Kampen. Meer informatie kunt u vinden op www.ickampen.nl. Via de ledenvergadering van de IC kunt u vervolgens meepraten over de plannen van de stichting. Het stichtingsbestuur zal voor de meerderheid bestaan uit ondernemers op Spoorlanden-Zendijk die lid zijn van de IC Kampen. Daarmee vormt de IC Kampen als ondernemersvereniging de voeding voor de nieuwe stichting op Spoorlanden-Zendijk. 
  4. De huidige Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk (BOSZ) draagt het eigendom van en de exploitatie voor het huidige camerasysteem op Spoorlanden-Zendijk over aan de nieuw op te richten stichting voor Spoorlanden-Zendijk. De huidige BOSZ blijft beheerder van het glasvezelnetwerk. De nieuwe Stichting Ondernemersfonds Spoorlanden-Zendijk kan via de reclamebelasting zo een financieel blanco start maken; in de communicatie naar buiten is de financiële startpositie duidelijk. Net als de naam van de beheerorganisatie voor het bedrijventerrein.
  5. De gemeente gaat t.z.t. zorgdragen voor de inning van de reclamebelasting bij de bedrijven. De nieuwe stichting zal vervolgens de geïnde reclamebelasting als subsidie van de gemeente overgemaakt krijgen, om hiermee de eigen plannen te kunnen bekostigen.

De IC Kampen heeft contact gelegd met de notaris om de nieuwe stichting zo spoedig mogelijk op te richten. Daarna worden met de gemeente de afspraken voor het ondernemersfonds vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst voor Spoorlanden-Zendijk. Vanaf 1 januari 2022 kan de stichting operationeel aan de slag.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u hierover een mail sturen naar info@spoorlanden-zendijk.nl.

Contact
Oosterholtseweg 24
8271 PT IJsselmuiden
E info@spoorlanden-zendijk.nl
Stichting BOSZ
Stichting Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk is een stichting van en voor ondernemers van bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk. Voor het samenwerken aan een veilig en kwalitatief aantrekkelijk bedrijventerrein.
Bekijk ook
Copyright BOSZ - 2023