Revitalisering Spoorlanden

Er zijn de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen voor de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden. De bereikbaarheid is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van het verkeersplein aan de Oosterlandenweg. Diverse ondernemers hebben investeringen gedaan om het aanzicht van hun bedrijf te verfraaien. Er is geen sprake meer van leegstand, de lege plekken zijn opgevuld. Ook is het bedrijventerrein uitgebreid met een nieuw deel waar al de nodige bedrijvigheid plaatsvindt. Kortom, allemaal maatregelen die de aantrekkelijkheid van Spoorlanden vergroten voor zowel gevestigde als nieuwe ondernemers.

Toch zijn er nog verbeterpunten die aandacht vragen in het openbaar gebied. Er is tot 1 januari 2022 één miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het openbaar gebied op Spoorlanden. Het gaat om een gezamenlijke subsidie van de gemeente en de provincie Overijssel.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Samen met ondernemers en eigenaren op Spoorlanden en de beheervereniging Spoorlanden-Zendijk zijn nu concrete plannen gemaakt over waar het geld het beste voor ingezet kan worden.

Eerst zijn de knelpunten in het openbare gebied in beeld gebracht. Vervolgens is er een lijst van maatregelen opgesteld met een bijbehorend kostenplaatje. Deze lijst is via digitale bijeenkomsten besproken met de ondernemers. Met het beschikbare budget kan niet het gehele openbare gebied van Spoorlanden aangepakt worden. Om die reden zijn er door de ondernemers op Spoorlanden prioriteiten aangegeven en keuzes gemaakt. De aanpak van het gebied is verdeeld in vier fasen. Fase 1 is opgeknipt in twee delen: 1A en 1B. Zie voor meer informatie onder ‘Fasering’.

Contact
Oosterholtseweg 24
8271 PT IJsselmuiden
E info@spoorlanden-zendijk.nl
Stichting BOSZ
Stichting Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk is een stichting van en voor ondernemers van bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk. Voor het samenwerken aan een veilig en kwalitatief aantrekkelijk bedrijventerrein.
Bekijk ook
Copyright BOSZ - 2023