Revitalisering Spoorlanden

Fasering

Start uitvoering fase 1A in 2021

In overleg met de ondernemers is nu besloten om met het beschikbare budget fase 1A aan te pakken. Fase 1A bevat de Spoorstraat vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat. De Spoorstraat heeft prioriteit gekregen, omdat het een belangrijke doorgangsfunctie heeft. De aanbesteding van het werk wordt nu voorbereid en de verwachting is dat na de zomer van 2021 de schop de grond in kan.

Voor de aanpak van het hele openbare gebied van Spoorlanden is meer geld nodig. De gemeente gaat een meerjarig investeringsplan opstellen voor de fases 1B, 2, 3 en 4 dat meegenomen wordt in de perspectiefnota van de gemeente. De gemeenteraad besluit uiteindelijk halverwege 2021 over de perspectiefnota.Wanneer de raad instemt in juli 2021 met het beschikbaar stellen van budget voor de overige fases, dan kunnen ook andere locaties in het openbaar gebied aangepakt worden. De komende jaren worden dan de Spoordwarsstraat, Ondernemersstraat, Kraton, Spoorstraat en Hoge Bomen aangepakt en opgewaardeerd. Meer informatie is terug te vinden op website van de gemeente Kampen: https://www.kampen.nl/spoorlanden

Transformatie Kop van Spoorlanden

Voor de ontwikkeling van de kop van Spoorlanden wordt een apart spoor doorlopen om te komen tot een ontwikkelvisie. In de Kop van Spoorlanden heeft de gemeente naast het openbare gebied geen gronden in bezit. Dit houdt in dat het initiatief bij de grondeigenaren ligt. De gemeente wil de eigenaren helpen bij het ontwikkelen van de visie. Voorwaarde dat zij zich organiseren in een werkgroep en mandaat hebben om besluiten te mogen nemen. De gemeente verwacht dat de werkgroep in het eerste kwartaal gevormd is en zich meldt bij de gemeente. De werkgroep moet gaan onderzoeken of het haalbaar is om ook woonfuncties mogelijk te maken in het gebied. In 2021 moet er duidelijkheid komen over de toekomst van dit gebied.

Meer weten? Neem contact op met de projectleider van de gemeente Kampen, Elizabeth Ekker, e.ekker@kampen.nl of tel. 06-300 363 19

Contact
Oosterholtseweg 24
8271 PT IJsselmuiden
E info@spoorlanden-zendijk.nl
Stichting BOSZ
Stichting Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk is een stichting van en voor ondernemers van bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk. Voor het samenwerken aan een veilig en kwalitatief aantrekkelijk bedrijventerrein.
Bekijk ook
Copyright BOSZ - 2023