Nieuws

2e voortgangsbericht Ondernemersfonds Spoorlanden-Zendijk

Beste ondernemer,

Enkele weken geleden heeft u een digitale nieuwsbrief van ons ontvangen over de voortgang van het ondernemersfonds op Spoorlanden-Zendijk.

Omdat er bij diverse ondernemers nog onduidelijkheid is over de invoering van de reclamebelasting en de totstandkoming hiervan, willen wij als IC-bestuur dit graag nog een keer toelichten via een extra nieuwsbrief. 

Reclamebelasting en invloed van ondernemers
De gemeenteraad heeft in november besloten dat er reclamebelasting op Spoorlanden-Zendijk ingevoerd gaat worden. Om te waarborgen dat dit ten goede komt aan de ondernemers, heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat er een opzet zou moeten komen zoals die ook op Haatland te Kampen is opgezet. Dat zette de IC voor een dilemma, omdat er op zeer korte termijn een nieuwe constructie opgezet moest worden om de voortgang te waarborgen. Wij hebben ervoor gekozen deze handschoen op te pakken en de ondernemers Spoorlanden-Zendijk hierin te helpen. In de vorige nieuwsbrief hebben we u hierover geïnformeerd.

Nieuwe stichting Ondernemersfonds Spoorlanden-Zendijk
In de afgelopen weken is er vanuit het IC-bestuur hard gewerkt om de nieuwe stichting voor het ondernemersfonds op Spoorlanden-Zendijk verder vorm te geven. Er is tijd nodig om de organisatie en communicatie handen en voeten te geven. Momenteel wordt door de notaris de laatste hand gelegd aan de oprichting van de stichting. Daarbij zullen in eerste instantie drie vertegenwoordigers van ondernemingen op het bedrijventerrein in het bestuur zitting nemen (Henk Wim van den Berg (makelaardij Van den Berg), Hessel Kok (Brontechnologie), Rogier Verkley (Wezenberg)). We staan er voor open om dit bestuur met twee extra bestuursleden uit te breiden als dit nodig wordt gevonden om de betrokkenheid te vergroten. Helaas is dat op korte termijn nog niet realiseerbaar, aangezien 1 januari 2022 in beginsel de startdatum is. 

Dat de nieuwe stichting operationeel wordt per 1 januari 2022 betekent nog niet dat er gelijk per 1 januari 2022 de belasting wordt geheven. Dit is aan de gemeente Kampen. Er ligt dan ook niet meteen een rekening op uw deurmat. Er zal tussen de nieuwe stichting en het College van B&W eerst nog een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. Daarna zal in goed overleg de inning van de reclamebelasting door de gemeente worden vormgegeven. Uiteraard wordt u daarvoor tzt geïnformeerd.


IC-ledenbijeenkomst op 14 februari 2022 (vanwege corona is dit alsnog niet doorgegaan)
De voortgang van de nieuwe stichting willen we in de eerstvolgende IC-ledenbijeenkomst met u bespreken. De IC onderkent het grote belang om alle ondernemers hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Want uiteindelijk is het ondernemersfonds van en voor alle ondernemers op Spoorlanden-Zendijk. Om de betrokkenheid van de ondernemers bij het ondernemersfonds te vergroten, wil het IC-bestuur u zo goed mogelijk informeren. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk op korte termijn als ondernemers fysiek bij elkaar te komen. Desalniettemin hebben we alvast een datum gepland voor een nieuwe IC-ledenbijeenkomst: op 14 februari 2022 vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom. Meer informatie ontvangt u op een later moment. 

Om mee te kunnen praten is het wel van belang dat u zich van te voren aanmeldt als lid van de IC Kampen. Dit kan kosteloos als u een reclameuiting aan de gevel heeft en dus reclamebelasting gaat betalen. Aanmelden als lid van de IC Kampen kan via de website www.ickampen.nl. Op de website is hiervoor een speciale pagina aangemaakt om uw aanmelding zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als ondernemer kunt u via de ledenbijeenkomsten van de IC vervolgens meepraten over de plannen die voor Spoorlanden-Zendijk worden uitgevoerd. Meldt u zich dus aan als lid van de IC!

Voortgang Keurmerk Veilig Ondernemen en camerabeveiliging

Een belangrijk doel van de nieuwe stichting is er samen voor zorgdragen dat het bedrijventerrein schoon, heel en veilig blijft. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen is hier een belangrijk onderdeel van, waarbij gemeente, ondernemers, politie en brandweer nauw met elkaar samenwerken. Zoals u weet, is er op Spoorlanden-Zendijk reeds een bestaand systeem van camerabewaking. Alle camera’s werken en worden uitgelezen in een Regionale Toezichtsruimte die een directe verbinding heeft met de regionale meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst. Het bestaande camerasysteem zal voor de komende korte termijn worden gecontinueerd. Het nieuwe stichtingbestuur bekijkt in het voorjaar van 2022 op welke wijze de contractafspraken op een zo kostenefficiënte en kwalitatief goede manier  kunnen worden verlengd. Uiteraard wordt u hierover verder geïnformeerd. Tijdens de ledenbijeenkomst in februari zullen we u hierover verder berichten.

Tot slot, de nieuwe stichting bevindt zich nog in de opstartfase. De informatie vindt u ook terug op de website www.spoorlanden-zendijk.nl. We vragen uw begrip dat de uitwerking enige tijd vergt. Heeft u vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen, zodat we u van meer informatie kunnen voorzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de IC via www.ickampen.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het IC-bestuur,

Hans Both (voorzitter)

Willem van der Haven

Henk Wim van den Berg

Jan van Wendel

Hans Vermeer

Contact
Oosterholtseweg 24
8271 PT IJsselmuiden
E info@spoorlanden-zendijk.nl
Stichting BOSZ
Stichting Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk is een stichting van en voor ondernemers van bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk. Voor het samenwerken aan een veilig en kwalitatief aantrekkelijk bedrijventerrein.
Bekijk ook
Copyright BOSZ - 2023