Nieuws

Uitnodiging inloopbijeenkomst Beheerorganisatie 28 september 17.00-18.00 uur

Beste ondernemer op Spoorlanden-Zendijk,

Op 8 juli jl. is er een positieve inloopbijeenkomst geweest met circa 35 bedrijven over de revitalisering van het bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk. De uitvoering hiervan gaat binnenkort van start. Tijdens deze bijeenkomst is ook uitgebreid uitleg gegeven over de nieuwe beheerorganisatie en de oprichting van een gezamenlijk ondernemersfonds, waaraan alle bedrijven met reclame aan de gevel gaan bijdragen. Meer informatie hierover is ook te vinden op www.spoorlanden-zendijk.nl

De plannen voor dit ondernemersfonds worden medio oktober/november in het College en de gemeenteraad besproken en vastgesteld, zodat dit per 1 januari 2022 in werking kan gaan treden. 

De gemeente Kampen en wij hechten aan voldoende draagvlak voor deze plannen. Mochten er daarom nog openstaande vragen bij u leven over het fonds en de werkwijze van de beheerorganisatie, dan bieden we u graag nogmaals de mogelijkheid deze vragen te stellen. Hiervoor organiseren we een inloopmoment op dinsdagmiddag 28 september van 17.00-18.00 uur bij Brontechnologie aan de Spoordwarsstraat 41.

In verband met de coronamaatregelen willen we u vragen zich vooraf even aan te melden, zodat we weten hoeveel mensen van plan zijn binnen te lopen. U kunt uw aanmelding doorgeven aan Leo Hoksbergen via info@focus-mkb.nl of 06-46281800.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk,

Jaap Bukman (voorzitter BOSZ), 

Peter Westerink

Hessel Kok

Henk Wim van den Berg (namens IC Kampen)

Elisabeth Ekker (projectleider Revitalisering Spoorlanden) 

Contact
Oosterholtseweg 24
8271 PT IJsselmuiden
E info@spoorlanden-zendijk.nl
Stichting BOSZ
Stichting Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk is een stichting van en voor ondernemers van bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk. Voor het samenwerken aan een veilig en kwalitatief aantrekkelijk bedrijventerrein.
Bekijk ook
Copyright BOSZ - 2023